WE ARE

#BeautyWithoutLimits

OUR STORY

VAD VI STÅR FÖR

Skönhet har varken ålder eller kön. Skönhet har varken vikt, längd eller en särskild hudfärg. Skönhet är gränslöst.

Glossy utmanar den rådande skönhetsnormen, slår upp stängda dörrar och bjuder in till en skönhetsvärld utan begränsningar för vilka som är välkomna att ta del av den. En skönhetsvärld där det inte råder några hinder för vem som kan konsumera våra skönhetsprodukter, oavsett etnicitet, könstillhörighet eller ålder.

Glossy står stolt bakom dig som vågar uttrycka dig precis som du själv vill, fritt från hämmande och begränsade normer. Vi låter inte skönhet begränsas, utan inspirerar till friheten och kreativiteten att skapa en egen unik stil.

Tillsammans bryter vi skönhetsnormen. Tillsammans är vi skönhet utan gränser.